sábado, 8 de octubre de 2011

Mocadorà de Sant Donís


El dia 9 d’octubre abanda de ser el Dia Nacional Valencià, es caracterisa també com el dia de la "Mocadorà de Sant Donis". Els nostres antepassats celebraven este dia, i huí encara es celebra i cada vegà mes, com a dia dels enamorats en el nostre i ja vell Regne de Valencia. Anem a repassar una miqueta l’historia d’este dia.

El 9 d'octubre de 1238 el Rei En Jaume I "El Conqueridor" entrà en la Ciutat de Valencia junt al seu sèquit i la seua esposa Na Violant d’Ungria, despres d’un llarc assedi ad esta plaça. Els valencians els varen oferir com a ofrena i vassallage les fuites i verdures de la rica horta valenciana.

La festa com a tal començà a celebrar-se en la Ciutat i Regne de Valencia, sobre tot en el Cap i Casal, justament un segle despres quan el Consell General de la ciutat decidí que es celebrara l’efeméride solemnement en una provesso general i fent donació d’almoines als pobres i religiosos. Mes avant, se va instituir la costum de pronunciar i escoltar un sermó de caracter historic en la Seu, Catedral de Santa Maria de Valencia. Este es un acte de caràcter religios el qual consistia en un discurs evangelic que es predicava als fidels fent referencia a l’efemerides historica, i per aixo s’el nomenava "Sermó de la Conquesta".

En el segle XV, la festa va adquirir un caracter mes alegre; des dels principals edificis es cremava polvora i es feien esclatar piuletes i trons. En posterioritat, els Mestres Sucrers de la Ciutat i Regne de Valencia (que es el gremi de pasticeria mes antic de tot el territori espanyol) crearen uns dolços especials per ad eixe dia: les piuletes i els tronadors, referenciant als que feien esclatar des dels principals edificis, aixina com les fruites i figuretes de massapà, recordant aquella ofrena dels valencians com a vassallage al Rei En Jaume I.

Passats els anys tambe es va establir la costum de que els jovens obsequiaren a les seues novies en la "MOCADORÁ" com a reina del seu cor, present que consistix en un mocador gran de seda o d’un atre teixit que, nugat per les seues quatre puntes, anava ple d’estos productes de confitería. Els mes rics els nugaven en una joya. Esta costum ha arribat fins als nostres dies fent-se extensiva els casats. Les pasticeries del Cap i Casal i cada vegada mes en el restant del Regne de Valencia, de forma ja tradicional, decoren les seues vitrines i escaparats en estos productes tipics i caracteristics, elaborarats en massapà, lo que ha motivat la creació d’un Concurs pel Germi de Mestres Sucrers per a premiar la millor composicio decorativa.

Amb esta mocadorà cada valencià l’oferix a la seua novia o esposa com a reina del seu cor. Es una tradicio propia i exclusiva valenciana que cal ressenyar i recuperar. Els nostres antepassats, i en moltes ciutats valencianes encara actualment, celebren este dia com a "Dia dels enamorats", inclus abans de que s’establira en tot el territori espanyol el ja famós Sant Valentí. Cal tindre en conte que el dia de Sant Valentí es una importacio americana d’uns grans magatzems a finals dels anys cinquanta. Jo, com a valencià i com defenssor de les tradicions, em senc més identificat amb el 9 d’octubre per a celebrar el dia dels enamorats. Sincerament pense que nomes pel fet de ser una tradició valenciana, tan antiga i tan bonica cal recuperar-la, establir-la i fomentar-la.

LA PIULETA I EL TRONADOR
Estes son dos peces de massapà farcits de rovell que després es couen i es decoren amb glassa reial. Este massapà està elaborat amb la mateixa cantitat de sucre que d’almela, es refinen i es rebaixa en ous. Una vegà tenim el massapà fet s’estira, es talla i se li posa el rovell (crema bollida del rovell de l’ou i sucre), s’enrrolla i se li dona forma. Després es pinta per damunt en el rovell de l’ou batut i es cou al forn. Finalment i una vegada gelat es decora amb glassa reial (merengue fet en clares i sucre molt o glass).

La forma de la piuleta es un tronc gros per enmig i mes fi, acabat en punta, pels dos costats que se li dona forma de M al revés baixant les puntes, deixant el centre buit. La forma del tronador es simplement en forma tronc igual d’ample per tot.

LES FRUITES
S’elaboren manualment en massapà cuit (diferent a l’anterior) de distints colors segons la fruita que es vullga imitar. Este massapa cuit consistix en sucre i almela refinats, glucosa i xarop (sucre i aigua bollits a certa temperatura). Una vegà fet este massapa es guarda en plastic i al dia següent està perfecte per a poder treballar-lo. Es coloreja el massapa, s’agarren porcions chicotetes i se li dona la forma de la fruita que es vullga imitar. Finalment se li dona una repassada en aerografo i s’acaba decorant els rabets o les fulletes caracteristiques de cada fruita.

Per últim cal recordar que LA MOCADORÀ consistix en ua bandeja en la que conté una piuleta, un tronador i diverses fruitetes o verduretes de massapa. Despres s’enrrolla tot en un paper i posteriorment s’embolica en un mocador amarrat en les quatre puntes. No em cansare de repetir que es una molt bonica tradició que cal recuperar i fomentar com a qualsevol costum valenciana.

Aixina que enamorats, a comprar la mocadorà per a la reina del vostre còr...

0 comentarios :

Publicar un comentario