miércoles, 19 de marzo de 2014

Ensomni faller


Pepe Monforte ens dixà este "Ensomni Faller" per al recòrd... crec que descriu a la perfecció els sentiments que recorren la pell de tots els fallers en un día com huí.


Esta nit en el meu llit
han passat pel meu recòrt
sensacions del cap i el cor
omplint-me de goig, el pit.

No se si ha segut ensomni
o si ha segut realitat
les coses que m'ha fet vore
el ESPERIT VALENCIA.

Pero, ¡Che! la sang me bull,
el cor me vol esclatar
i a la boca se me venen
moltes coses que dir clar.

Que no hi ha cosa mes gran
que viure la nostra Festa,
que dur-li a la Mare un ram,
que omplirse el cor en lo fum
d'una bona Mascletá.

Que cremar desesperanzes
en la nit de la Cremá,
que l'alegria en els ulls
dels xicotets, quan demá
es vegen en la plaçeta
la seua falla plantá.

Que per fer eixos "pasacalles"
Manuel de Falla endavant,
pasant per Lopez Ibor,
i en Tamarindos girant,
tornant per la vora el riu,
per Góngora desfilant,
fins Eduardo Soler
i en la Falla rematant.

Cares guapes, peus cansats...
davant les mes chicotetes
i els xiquets alborozats,
darrere dones boniques
i fallers de tota edat.

Alegria riallera,
plenes de orgull i emoció
en eixes cares precioses
de les Falleres Majors.

La musica va darrere
i en tot l'aire va deixant
alegria, festa i llum
que omplin tota la barriá.

Mentres quede en esta terra
un cor de bon valenciá,
el meu poble estará viu,
la festa no morirà.

Ensenyarem als chiquets
a que vullgen conservar
esta heretat que formaren
els nostres avantpasats.

Per que no hi ha arbre mes mort
ni branca mes despreciá,
que aquella que no te arrels
per que l'han desarrelat.

No pergam nostres arrels,
germans, el cor me ho demana,
cuidem que cada any renaixca
nostra Festa Valenciana.

Feu que els vostres fills deprenguen
que no hi ha cosa mes gran,
que dir ple de goig, ben alt
¡ SOC FALLER i VALENCIA!


Pepe Monforte i Tudela


0 comentarios :

Publicar un comentario