lunes, 11 de agosto de 2014

36 anys de "Los Sauces"


El trenta-sis no es un número especial... però com este estiu si que ho és, almenys per a mí, vull publicar i recordar, els versos que Pepe Monforte va escriure en conmemoració del 25 aniversari de la Urbanització "Los Sauces" que és on veranetge des de fa 35 anys... tota una vida...

I desgraciadament, estos versos els va escriure Pepe, setmanes abans de dixar-nos... però conserven tota la força de la seua expresivitat i del ús del lenguatge del que estava dotat el tan vullgut amic. 

"LOS SAUCES" Un quart de segle

V inguerem, poc a poc, cada ú d'un lloc
I ferem de "LOS SAUCES" punt d'encontre,
N o va fer falta molt, per a que prompte
T rovarem bons amics... junt a algún foc.
I varem recordar que... l'amistat,
C omporta, tolerancia i convivencia,
I mesclant bons moments amb la paciència,
N odrirem nostres vides de trellat,
C onciliant en riall... cordialitat.

A ixina varen creixer nostres fills,
N yugats a Nules.... terra benvollguda.
Y a mai este racó de nostra terra,
S erà per nostres fills... desconeguda.

D eu vullgué que es creuara en nostre anar,
E ste troç desijat... d'estiuetjar.

L o mateix que han pasat vint i cinc anys,
O btindrem la esperança de tornar,
S eguit buscant pau i festa en afany.

S egurament, nostra vida va anant,
A l ritme que nos porta cadascú.
Ú demana tornar sempre a este punt...
C om ha segut.. fins ara... retrobant
E spere, des del cor, gent bona amiga..
S er com sou per a mí... part de ma vida

Pepe Monforte
Nules, 15 de juliol de 2003

0 comentarios :

Publicar un comentario